Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Hydro-San
1. Sklep Internetowy Hydro-San obsługiwany jest przez Paweł Więsek, Łukasz Więsek w ramach prowadzonej przez nich działalności działającego pod firmą „Hydro-San S.C.” z siedzibą w Łukowie (21-400), przy Świdry 104C, tel. 793 386 076, 515 834 874, NIP: 825-217-45-48, REGON 061739410, organ który zarejestrował działalność gospodarczą – Burmistrz Miasta Łuków, zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
2. Sklep Internetowy Hydro-San prowadzi sprzedaż wanien z hydromasażem, spa, jacuzzi, basenów, kabin prysznicowych, saun itp. poprzez Internet. Zamówienia można składać na stronie sklepu internetowego www.hydrosan.eu telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@hydrosan.eu
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Hydro-San, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Hydro-San, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Istnieje możliwość osobistego obejrzenia lub odebrania towaru w salonie firmowym znajdującym się w Łukowie, przy Świdry 104C, w jego godzinach otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 16:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 13:00.
§ 2
Opis i charakterystyka produktów
1.Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Hydro-San stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie lub cenie produktów.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Hydro-San:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy, które doliczane są osobno do zamówienia. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta lub potwierdzany przez Sprzedawcę w sytuacji indywidualnego jego ustalania przy opcji transportu Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów umieszczonych w witrynie Sklepu Internetowego Hydro-San, wprowadzania nowego asortymentu do oferty handlowej , obejmowania akcją promocyjną wybrane produkty oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
§ 3
Warunki realizacji zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk” (lub równoznaczny) a następnie „Złóż zamówienie”;
b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) a następnie rodzaj płatności;
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
e) kliknąć przycisk „Wyślij zamówienie”- kliknięcie tego przycisku jest jednoznaczne z zamówieniem i potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
2. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie – należy poprzez dokonanie płatności przelewem na nr rachunku bankowego Sprzedawcy Bank PKO nr konta 57 1020 1260 0000 0102 0132 5117
3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu do realizacji z prośbą o potwierdzenie.
4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
– na terenie całej Polski poprzez Pocztę Polską (w zależności od wyboru: przesyłka ekonomiczna lub priorytetowa)- opłata doliczana do zamówienia wg aktualnego cennika Poczty Polskiej (cena przesyłki podana jest na stronie naszego sklepu) – na terenie całej Polski poprzez firmę kurierska DPD, RABEN lub własnym transportem – opłata doliczana do zamówienia w kwocie około 250 PLN brutto w przypadku zakupu wanien, 199 PLN Brutto w przypadku zakupu kabin. Przy większej liczbie towarów w zamówieniu kwota wysyłki firmą kurierska może ulec zmianie, gdyż każdy z produktów wysyłany jest osobno.
b) poprzez osobisty odbiór zamówionego produktu w salonie sprzedażowym wskazanym w § 1 ust. 2
c) na wskazany przez Klienta adres z wykorzystaniem środków transportu Sprzedawcy: – koszt transportu przez Sprzedawcę to 2 zł/km w jedną stronę, czyli dowóz przedmiotu zamówienia do Klienta i powrót samochodu dostawczego do bazy Sprzedawcy wynosi 4 zł/km. – koszt transportu obliczany jest za każdym razem indywidualnie przez Sprzedawcę poprzez przeliczenie odległości od magazynu zlokalizowanego w Łukowie, przy Świdry 104C do adresu wskazanego przez Klienta, z wykorzystaniem Google Maps.
d) koszt transportu opisana w ppkt c) stanowi odrębną sprzedaż usługi, po spełnieniu świadczenia – dostawy towaru do Klienta transportem Sprzedawcy, Klient w myśl art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, traci prawo do odstąpienia od umowy wykonania usługi transportu.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
6. W przypadku złożenia zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie to jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty w myśl ust. 5.
7. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki lub w przypadku przeoczenia wysłany do Klienta pocztą w terminie 10 dni.
§ 4
Czas realizacji zamówienia
1. Standardowo czas realizacji zamówienia złożonego droga elektroniczną lub telefoniczną wynosi 2-4 dni robocze, jeżeli przedmiot zamówienia znajduje się na magazynie.
2. Termin otrzymania zamówionego towaru składa się z czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, jak również czasu dostawy wybranego przez Klienta sposobu określonego w zamówieniu.
3. W przypadku braku przedmiotu zamówienia w magazynie Sprzedawcy lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup towaru od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od sposobu zapłaty:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze- po tym jak do Sklepu Internetowego Hydro-San dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem- w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu Internetowego Hydro-San, tj. zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcą
c) w przypadku zamówienia usługi transportu Sprzedawcy- dostawa zamówionego przedmiotu następuje w dniu uzgodnionym z Klientem, po wcześniejszej dokonanie wpłaty przelewem na rachunek Sprzedawcy
5. Płatność za przedmiot zamówienia dokonywana jest w następujący sposób:
a) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 57 1020 1260 0000 0102 0132 5117
b) Gotówką przy osobistym odbiorze produktu w salonie sprzedaży
c) Za pobraniem przy odbiorze zamówionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, jak również za dodatkowe koszty transportu obejmujące wysłanie towaru na błędnie podany przez Klienta adres, odesłanie towaru do Sprzedawcy jak również ponowne wysłanie towaru na prawidłowy adres Klienta.
§ 5
Warunki reklamacji
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji.
4. W zgłoszeniu należy umieścić dokładny opis problemu, usterki oraz dołączyć zdjęcie, skan dowodu zakupu oraz zdjęcie części, fragmentu produktu, który jest wadliwy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2.
7. Jeżeli produkt był odbierany w salonie sprzedaży lub magazynie Sprzedawcy, reklamację należy składać właśnie w tym salonie.
§ 6
Odstąpienie od umowy i zwrot należności
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Hydro-San w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku uszkodzenia mechanicznego towaru jak również widocznych śladów użytkowania towaru.
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produkt w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
7. Opisany powyżej w ust. 5 koszt zwrotu produktu, dotyczy także sytuacji gdy towar był dowieziony transportem Sprzedawcy do Klienta. W takiej sytuacji to na Kliencie ciąży obowiązek zorganizowania we własnym zakresie zwrotu produktu Sprzedawcy.
8. Klient odsyła produkt na własny koszt i ryzyko. W sytuacji uszkodzenia produktu w trakcie transportu, Sprzedawcy przysługuje prawo do pomniejszenia ceny podlegającej zwrotowi o wartość powstałej szkody.
9. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
10. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
– zwrotu produktu, który został dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
– zwrotu produktu, który został dostarczony do salonu sprzedaży Sprzedawcy określonego w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu
– uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
11. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
12. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta jeżeli zamówienie było opłacone za pomocą przelewu, lub na numer rachunku bankowego wskazany pisemnie przez Klienta.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Hydro-San nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego Hydro-San wynikającego z awarii technicznych systemów informatycznych, konserwacji czy wymiany sprzętu, modernizacji czy tez rozbudowy Sklepu Internetowego.
3. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności, za usuwanie i blokowanie e-maili, przesyłanie e-maili do SPAM wynikające z zainstalowanych oprogramowani na komputerze Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Sądem właściwym dla rozpoznawania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
6. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych, czy organizacyjnych.
7. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z dniem jego udostępnienia.